Transaktionsdatabasen avvecklas

Regeringen beslutade igår att ESV inte längre ska samla in uppgifter om myndigheternas inköp till den så kallade Transaktionsdatabasen (TDB). TDB är en inköpsdatabas på transaktionsnivå för staten.