Transportstyrelsen sätter fokus på näringslivsfrågor

Regeringen har i dag, den 11 september, gett Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa en strategi som ska se till att myndighetens verksamhet tar hänsyn till näringslivets villkor och bidrar till en positiv näringslivsutveckling. Strategin ska därför tas fram efter samråd med berörda branscher.

– Att underlätta för jobb och tillväxt är en självklar uppgift för våra transportmyndigheter. Transportstyrelsens verksamhet inom regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet har en stor påverkan på företag och medborgare i deras vardag. Hur myndigheten arbetar är därför mycket viktigt, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Regeringsuppdraget läggs in i Transportstyreslens regleringsbrev och strategin ska redovisas för Näringsdepartementet senast den 30 april 2015.

Näringsdepartementet,
11 september 2014