Tre av fyra HR-chefer missnöjda med lönehantering

Endast en fjärdedel av HR-cheferna i Sverige anser att deras företags lönehantering är effektiv i hög eller mycket hög grad. Detta innebär att tre av fyra HR-chefer är missnöjda med lönehanteringen på sina företag. 

Det framgår av en undersökning om lönehantering som SD Worx, Europas ledande leverantör av HR-tjänster, har genomfört bland 300 svenska företag. 

Undersökningen Lönekompetens-index (Payroll Proficiency Index), inkluderar totalt 4 503 respondenter från företag i 16 europeiska länder, med olika ledande roller som vd, ekonomichef, HR-chef och löneansvarig. 

Olika orsaker

Undersökningen identifierar hantering av kollektivavtal och flexibla arbetsvillkor som en av orsakerna till en lägre effektivitet. Tre av fem löneansvariga anser att hantering av flexibla arbetsvillkor är det största problemet, medan respondenterna på ledande nivå (C-level) ser ett krångligt skattesystem som det största hindret. Bland deltagare med titeln CFO (ekonomichefer) anser 61,3 procent att skattesystemet är det största hindret. 

För att öka effektiviteten lyfter 80 procent av de löneansvariga fram outsourcing av administration av avtal, on- ochoffboarding till externa partner. En lika stor andel av ekonomicheferna anser att insamling och tillgång till data blir enklare med outsourcing, samt integration av datakällor. Andelen är också densamma för ekonomichefer som anser att digitala lösningar ger en mer kostnadseffektiv lönehantering. Vidare anser 63,1 procent av ekonomicheferna att det är enkelt att outsourca hela hanteringen av lönehantering till en extern partner. 

”Stor potential”

– Även om det finns tro på digitala lösningar och outsourcing av lönehantering är det bara 33 procent av de svenska företagen i undersökningen som helt förlitar sig på molnlösningar. Detta pekar på en stor potential för effektivisering av lönehantering, säger Per Johansson, utvecklingschef på SD Worx.

Per Johansson.

Undersökningen ”Lönekompetens-index” med svenska siffror finns tillgänglig för nedladdning här

Ovanstående text har ställts till OFFENTLIGA AFFÄRERS förfogande och granskats av redaktionen. 

Om SD Worx

SD Worx levererar HR-lösningar, från att betala anställda till att attrahera, anställa, belöna och utveckla de talanger. Bolaget hjälper företag och organisationer att prestera genom fyra kärnfunktioner: programvara, outsourcing, konsulttjänster och datadrivna insikter. Företaget grundades i Belgien efter Andra världskrigets slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. SD Worx erbjuder sina HR-lösningar i 150 länder och beräknar löner för cirka 5,2 miljoner anställda I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är Magnus Engman.