Tre minuter om BI-system

Ekonomistyrningsverket (ESV) har samlat den viktigaste informationen om de statliga ramavtalen för beslutsstödssystem (BI-system) i en tre minuter lång informationsfilm. Filmen riktar sig till alla myndigheter som planerar att avropa från ramavtalen.