Tre nya ledamöter i ESV:s insynsråd

Ekonomistyrningsverkets (ESV) insynsråd har fått tre nya ledamöter. Det är Mikael Åsell, kanslichef på Riksdagens finansutskott, Ann-Christin Nykvist, vikarierande generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten och Helena Dyrssen, överdirektör för Skatteverket. De nya ledamöterna utsågs av regeringen den 5 november.