Trefaldigat inköp av ekologiska livsmedel

Det blir allt vanligare att landsting och regioner köper in livsmedel som är ekologiska. Andelen har trefaldigats sedan 2009, visar nya öppna jämförelser från SKL.