Trelleborgs kommun får Guldlänken 2017

Guldlänken 2017 tilldelas Trelleborgs kommun för deras nya arbetssätt med försörjningsstöd. Genom digitala lösningar har handläggningstiden minskat från tio dagar till max ett dygn.