Trolig svarsperiod för myndighetsfrågorna i EA-värderingen 2015 är november–december 2015

Ekonomistyrningsverket har fått in över 150 remissvar på vår remiss om den nya utvecklade EA‑värderingen med nya myndighetsfrågor. Det ser vi som mycket positivt. En av frågorna i remissen var hur ni ställer er till att svara på EA‑värderingens myndighetsvärdesfrågor under november och/eller december, det år som värderingen avser. I princip är alla myndigheterna som lämnat remissvar positiva ti…