Trygghetslarm och larmmottagning 2015 och Järnhandelsvaror 2015 är överprövade

En ansökan om överprövning har lämnats in till förvaltningsrätten avseende upphandlingen Trygghetslarm och larmmottagning 2015. Sökande leverantör är Neat Electronics AB. Likaså har en ansökan om överprövning lämnats in till förvaltningsrätten avseende upphandlingen Järnhandelsvaror 2015.

Trygghetslarm och larmmottagning 2015 handläggs med målnummer 3066-16.
Järnhandelsvaror 2015 handläggs med målnummer 3406-16.

Detta innebär att avtalstecknandet kommer att försenas något. I genomsnitt tar en prövning i förvaltningsrätten ca 3 månader.

Information om upphandlingarna finns på respektive sida, Trygghetslarm och larmmottagning 2015, Järnhandelsvaror 2015.