TTIP-förhandlingarna på EU:s handelsministermöte

Utöver läget i TTIP-förhandlingarna diskuterade handelsministrarna även EU:s förberedelser inför kommande ministermöte i WTO inom ramen för den så kallade Doharundan. Som sista punkt på mötet togs handelsaspekterna i EU:s Östliga partnerskap upp, med särskild tonvikt på förberedelserna inför det kommande toppmötet i Riga senare i maj. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog i mötet

Artikel: Malmström om TTIP-förhandlingarna på EU:s handelsministermöte

EU-representationen i Bryssel,
8 maj 2015