Tudelad arbetsmarknad oroar nationalekonomer


Svenskt Näringslivs rapport ”Hög sysselsättning och låg arbetslöshet” går på djupet för att förstå förutsättningarna för att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. ”Vi ser en allt mer tudelad arbetsmarknad”, sa Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom.