Turismens årsbokslut 2014: Växande turism skapar exportintäkter

Turismen fortsatte att växa under 2014 och bidrog därmed till att skapa tillväxt i Sverige. Den totala omsättningen ökade med 5,2 procent eller med 13,2 miljarder kronor.