Två regeringsbeslut för längre och tyngre fordon

Regeringen har idag beslutat om en ändring i trafikförordningen av maxvikten på lastbilar till 64 tons bruttovikt. Därtill får Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka möjligheter det finns att köra med längre och tyngre godståg på befintligt järnvägsnät.

Pressmeddelande: Två regeringsbeslut för längre och tyngre fordon

Näringsdepartementet,
16 april 2015