Två regeringsbeslut med fokus på våldsförebyggande arbete

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) i uppdrag att främja användningen av effektiva våldsförebyggande program för att motverka mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen får använda utvecklingsmedel för att ta fram en webbaserad basutbildning inom området våld i nära relationer för kompetensutveckling i kommuner. Detta sker i samverkan med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér