Två samordnare ska öka kommunernas flyktingmottagande

Det ökande antalet asylsökande har lett till ett ökat behov av bostäder för nyanlända och deras anhöriga. Närmare 10 000 personer som har fått permanent uppehållstillstånd bor i dag kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på en kommunplacering.

För att motivera fler kommuner att öka sitt flyktingmottagande har regeringen tillsatt två samordnare.

Pressmeddelande: Två samordnare utsedda för att öka kommunernas flyktingmottagande

Arbetsmarknadsdepartementet,
20 januari 2014