Tvång för kommuner löser inte fördelning av flyktingar

85 procent av alla nyanlända väljer själva var de ska bo. Förslaget att lagstifta att alla kommuner ska ta emot ett visst antal nyanlända löser därför inte den ojämna fördelningen.