Tydliga mål vägen till ökad jämställdhet

I den politiska debatten diskuteras flitigt rekrytering och jämställdhet i arbetslivet och många företag arbetar aktivt med frågan. För Axfood handlar rekrytering, jämställdhet och mångfald om ett långsiktigt arbete med att ändra både struktur och kultur.