Tydligare ansvar för äldre

Regeringen har förtydligat kommunernas ansvar för äldre i särskilda boenden. Den enskildes behov ska styra och kommunerna ansvarar för att äldre får den hjälp som behövs.