Tydligare läkemedelsregler frigör vårdplatser

Ett nytt regelverk för så kallade rekvisitionsläkemedel kan ha lika stor effekt på sjukvårdens beläggningsgrad som mer statliga pengar. Det menar Malin Gabrielsson (KD), regionråd i Västmanland.

Malin Gabrielsson, regionråd, Västmanland.

Hon menar att det är dags att Sveriges nya regering tar initiativ till en modernisering av regelverket kopplat till rekvisitionsläkemedel. Tyvärr hindras utvecklingen av nuvarande regelverk. Om sjukhuset bedriver vård i hemmet, det vill säga utanför sjukhusbyggnaden, så får inte läkemedel som rekvireras från sjukhusapoteket användas.

På debattplats i Dagens Medicin påpekar Malin Gabrielsson att det finns en strikt klassificering av rekvisitionsläkemedel från sjukhusapotek. Den innebär att dessa läkemedel  inte får användas utanför sjukhusbyggnaden, med undantag för så kallad jourdos. 

Hon skriver:
Jourdosen som kan ges i hemmet kräver dock att läkare eller sjuksköterskor med förskrivningsrätt lämnar ut läkemedlet. Därtill är det inte klargjort under hur många dagar jourdos får ges. Med ett sådant regelverk blir onödigt många patienter kvar i en säng inne på sjukhuset.

Vidare anser regionrådet att bristen på vårdplatser är tecken på att vårdsystemet i sig inte fungerar. 

– En palett av åtgärder krävs för att nå rimlig beläggningsgrad på sjukhusen. Att möjliggöra sjukvård i hemmet är en viktig sådan åtgärd, men denna utveckling hindras av föråldrad lagstiftning kring rekvisitionsläkemedel, avslutar Malin Gabrielsson.