Tydligare reglering av antroposofiska produkter

Sverige kan komma att ändra läkemedelslagstiftningen så att antroposofiska produkter inte längre kan undantas från det ordinarie regelverket för läkemedel.