Tydliggör förslaget om tidsbegränsade bygglov

Det är bra att regeringen vill möjliggöra snabbare hantering av tidsbegränsade bygglov. Men byggloven måste kunna gälla fler byggnader än bostäder och får inte leda till extra kostnader.