Tydligt myndighetsuppdrag om jämställdhetsintegrering

Den 2 och 3 september 2015 träffades representanter från de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att utveckla en jämställd verksamhet till år 2018 och berörda tjänstemän i regeringskansliet. På agendan var frågor om vilken möjlighet och roll myndigheterna har i att verka för ett jämställt samhälle och hur regeringens styrning av myndigheterna kan bli bättre avseende jämställdhet.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Åsa Regnér