Tyngre fordon på det allmänna vägnätet

Måndagen den 18 augusti bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en välbesökt hearing om regeringens uppdrag till Trafikverket och Transportstyrelsen rörande tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Branschen, organisationer och myndigheter lyssnade till Transportstyrelsens och Trafikverkets presentation av uppdraget.

Läs artikel: Hearing om tyngre fordon på det allmänna vägnätet

Näringsdepartementet,
20 augusti 2014