Ukraina och Centralafrikanska republiken upp till diskussion

På rådet för utrikes frågor den 20 januari ägnades stort utrymme åt händelseutvecklingen i Centralafrikanska republiken. Merparten av EU:s medlemsländer säger sig vara beredda att bistå en militär insats men utrikesministrarna kom överens om att en gemensam militär insats måste sanktioneras av FN:s säkerhetsråd.

Läget i Ukraina fick ökat utrymme i debatten mot bakgrund av de demonstrationer som har ökat i intensitet den senaste tiden. Även Syrien återfanns på dagordningen.

Artikel: Ukraina och Centralafrikanska republiken upp till diskussion

EU-representationen i Bryssel,
20 januari 2014