Undantag från moms på frimärken och vissa posttjänster

I en proposition som lämnats till riksdagen föreslår regeringen att ett undantag från mervärdesskatteplikt ska införas för vissa posttjänster samt för frimärken.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson