Underskott i statens budget för 2015

Det preliminära budgetsaldot för 2015 blev ett underskott på 32,8 miljarder kronor. Det är en förbättring med 39,4 miljarder kronor jämfört med 2014. Saldot för december blev ett underskott på 98,6 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor bättre än för december 2014. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) sammanställning av utfallet för statens budget.