Underskott i statens budget för mars

Saldot i statens budget för mars blev ett underskott på 9,1 miljarder kronor. Det är 18,0 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.