Underskott i statens budget för oktober trots det en förbättring jämfört med föregående år

Budgetsaldot för oktober är ett underskott på 6,3 miljarder kronor. Det är en förbättring med 1,1 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. För perioden januari–oktober är budgetsaldot ett överskott på 17,5 miljarder kronor. Även detta är en förbättring jämfört med föregående år.