Följa upp om personer får sjukvård när de vistas i Sverige utan tillstånd

Från 1 juli 2013 gäller att landstingen är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård inklusive tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att undersöka hur lagen efterlevs. Myndigheten ska lämna en delrapport om uppdraget till Socialdepartementet 15 april 2015.

Uppdrag att följa upp landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Socialdepartementet,
23 april 2014