Unga lär sig jobbet på jobbet

I tisdags hölls ett inspirationsseminarium kring regeringens nya satsning på yrkesintroduktion. En förordning trädde ikraft den 15 januari som innebär att arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd för att anställa unga med yrkesintroduktionsanställning.

Reportage: "Här får man både utbildning och ett jobb. Det känns som ’livet de luxe’."
Intervju med arbetsmarknadsministern: Unga lär sig jobbet på jobbet.
Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar
Program och webbsändning: Yrkesintroduktion – en ny väg till jobb för unga

Arbetsmarknadsdepartementet,
16 januari 2014