Unga vuxna svaret för äldreomsorgen

Sveriges unga vuxna är svaret på hur vi möter den bristande äldreomsorgen, menar Peter Toresson, Sales Leader Public, Gubbe Sverige, i denna debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Peter Toresson.

Personalbristen i äldreomsorgen är ett faktum. Samtidigt som våra äldre medborgare får vänta alldeles för länge på sällskap och välbefinnande skriker den yngre generationen efter en väg in i arbetslivet. Att låta unga möta äldre vore att minska stress, öka livskvalitet och sätta riktning för flera samhälleliga fördelar.

Det är år 2023 och vi lever längre än någonsin. Medellivslängden i Sverige når idag upp till 85 år för kvinnor, respektive 81 år för män. Att Sveriges äldreomsorg behövs i allt högre utsträckning är tydligt, hur det ska gå till är däremot inte lika självklart.

Orimlig situation

Övertiden hos anställda inom hemtjänsten har idag standardiserats, en orimlig situation givetvis, men ändå räcker de inte till för att möta det dagliga behovet som den äldre generationen har av vård och omsorg.

En undersökning gjord av Kommunalarbetaren visar att sju av tio kommuner har för få anställda inom hemtjänsten och den hårda arbetsbelastningen har i de värsta fallen lett till att äldre har fått vänta alldeles för länge bara på att få duscha. Problemet är omtalat och välkänt i hela landet, men trots det är det lättare sagt än gjort att förändra till det bättre, antalet sökande vid rekrytering är nästintill lika med noll. Något annat behöver göras.

Stigande arbetsbrist

Parallellt med personalbristen i hemtjänsten pågår en stigande arbetsbrist bland Sveriges unga. Arbetsförmedlingens prognos tyder på att inflation och lågkonjunktur urholkar köpkraften hos konsumenter – en situation som leder till att företag som ofta erbjuder unga en första plats i arbetslivet, väljer att anställa färre.

Den uppenbara lösningen vore att föra samman unga som hungrar efter arbete med våra äldre som behöver omsorg. Att stötta hemtjänsten med hälsofrämjande aktiviteter och hjälp skulle leda till ökad livskvalitet och välbefinnande hos våra äldre, och hos våra överarbetade hemtjänstanställda, samtidigt som det skulle generera både ekonomiska och samhälleliga fördelar.

Alltmer akut

Det har länge varit tydligt att något behöver göras åt Sveriges äldreomsorg. Att de demografiska parametrarna i de flesta länder håller på att förändras är allmänt känt och Sverige är inget undantag. Här blir andelen äldre fler och de som jobbar färre – den arbetsföra åldern ökar inte med mer än 4 procent. Siffror från Statistiska centralbyrån tyder på att antalet människor över 80 år kommer att gå upp med 50 procent inom de kommande tio åren, som en dominoeffekt blir behovet av kvalitativ äldreomsorg högre. Att stötta upp hemtjänsten vore att bromsa den växande arbetsbördan och ge unga ett självklart kliv ut på arbetsmarknaden, och det behöver hända nu.

Förödande ensamhet

Isoleringen som drabbar äldre idag på grund av den bristande omsorgen har en negativ koppling till både välbefinnande och hälsa, ensamhet kan i allra värsta fall till och med orsaka tidig död. För ett värdigt liv bör sociala relationer vara lika självklara som god hygien och mat på bordet, men var tionde svensk över 75 år träffar inte sina anhöriga, vänner eller bekanta mer än ett par gånger i månaden. Att hitta andra sammanhang för sociala möten är långt ifrån lätt vilket gör hemtjänsten till en otroligt viktig tillgång.

Alla människor förtjänar att känna sig behövda och bara att uppleva samhörighet är en viktig del i vad välbefinnande innefattar. Att koppla ihop en ung vuxen med en äldre skapar vänskap och lärdomar över generationer och blir till det inkluderande och sociala möte som idag fattas allt för många människor.

Kan gynna samhället

Många glömmer bort att en bättre äldreomsorg tillför både ekonomiska och samhälleliga fördelar som faktiskt gynnar oss från flera håll. Genom sociala insatser som främjar hälsa och välbefinnande hos äldre människor skulle vi rimligtvis mötas av ett minskat sjukvårdsbehov, bland andra dyra insatser. Samtidigt skulle den ökade sysselsättningen faktiskt kan vara till fördel för både äldre och yngre generationer när unga volontärer får vara med och bidra med engagemang och tillväxt i samhället.

De äldre är våra anhöriga. De är våra tidigare vårdnadshavare och lärare. Det är du själv i framtiden. Fundera på vilken vård du vill mötas av. När vi investerar i en kvalitativ äldreomsorg, skapar vi en mer aktiv och lycklig ålderdom för äldre i hela Sverige – med hjälp från vår yngre generation kan vi se till att det blir så. Vad är det vi väntar på?

Peter Toresson, Sales Leader Public, Gubbe Sverige