Ungas bostadssituation och det unga civilsamhällets roll för unga nyanlända

Förra veckan träffades Ungdomspolitiska rådet som samlar företrädare för ett flertal ungdomsorganisationer och är ett forum för dialog mellan regeringen och det unga civilsamhället. Ansvarig minister för rådet och ungdomspolitiken är gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Rådet är ett av de cirka 50 fasta forum för samråd med det civila samhällets organisationer som Regeringskansliet har.