Universitetssjukhusen inte till salu

Högspecialiserad vård liksom universitetssjukvård som är väsentlig för forskning och utbildning ska inte kunna överlämnas till privata utförare, anser SKL.