Uppdaterad blankett, Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ny uppdaterad blankett för Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vi har tillsammans med Avdelningen för tillväxt och Samhällsbyggnad på SKL tagit fram en ny uppdaterad blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Artikelnummer 142328.

SKL har gjort en översyn av sina skrifter inom parkeringsreglering. Skrifterna ”Boken om P – en guide till regelgalaxen” och ”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – handbok för alla berörda” har slagits samman till en Parkeringshandbok. I samband med översynen har SKL också gett ut en ny uppdaterad blankett för ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Läs mer på SKLs hemsida

Beställ blanketten här