Uppdaterad momshandledning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat handledningen i moms för statliga myndigheter. Uppdateringarna är gjorda utifrån de regler som har förändrats sedan den senaste uppdateringen 2015.