Uppdaterat verktyg för dokumentation av Business Case

Verktyget för dokumentation av Business case finns nu tillgänglig i en uppgraderad version. Verktyget är avsett för dokumentation av ett business case med fokus på nyttorealisering.