Uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till nya delmål för den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.