Uppdrag angående användning av medel i Samefonden

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att avsätta de medel som för åren 2016, 2017 samt för 2018 tillförs Samefonden från statens inkomst-titel (utgiftsområde 1 anslag 3:1 Sametinget, ap 3.) via Sametingets regleringsbrev till särskilt konto för att betala del av arrendekostnad för renbete i Härjedalen.