Uppdrag angående tillgänglighet till antibiotika

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en projektplan för arbetet med att utforma förslag till en eller flera modeller för hur nya antibiotika, samt äldre antibiotika där den nationella tillgängligheten är otillräcklig, kan göras tillgängliga i Sverige. Detta under former där risken för resistensutveckling minimeras samtidigt som bästa möjliga vård möjliggörs för patienter med infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2016.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Gabriel Wikström