Uppdrag åt Kammarkollegiet att utbetala medel enligt överenskommelsen om insatser för tillgänglighet och samordning inom hälso- och sjukvården 2015

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att, med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om insatser för tillgänglighet och samordning inom hälso- och sjukvården 2015, utbetala 995 200 000 kronor till de landsting som uppfyller villkoren i överenskommelsen.