Uppdrag åt Kammarkollegiet att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att utbetala medel till landstingen med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.