Uppdrag åt Kammarkollegiet att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2016.

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att, med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården, utbetala totalt 203 000 000 kronor till de landsting som uppfyller villkoren i överenskommelsen.