Uppdrag åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter under 2016–2019, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.