Uppdrag åt Socialstyrelsen att fördela medel för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela medel till kommunerna för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården.