Uppdrag åt Socialstyrelsen att göra en kartläggning av tolkar m.m. i hälso- och sjukvården och tandvården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av hur stödet avseende andra talade språk än svenska ser ut inom hälso- och sjukvården och tandvården för att underlätta för asylsökande och nyanlända kvinnor och män, pojkar och flickor att kommunicera med vården. I uppdraget ingår att kartlägga tillgången till tolkar och flerspråkig personal.