Uppdrag åt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om stöd till genomförandet av hälsoundersökningar

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande kvinnor och män, flickor och pojkar.