Uppdrag att analysera teknik- och kunskapsöverföring mellan industrisektorer i Brasilien och Sverige

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att analysera möjligheter, begränsningar och potentiella effekter av teknik- och kunskapsspridning i stora internationella och gränsöverskridande affärs- och industriprojekt.