Uppdrag att följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) att följa upp och utvärdera nyttan med det arbete som pågår för att åstadkomma ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel.