Uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), ska under 2016 genomföra en fördjupad analys av idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet. Många barn och ungdomars nivå av fysisk aktivitet och deltagande i idrottsverksamhet är låg. Därför är det viktigt att analysera idrottsrörelsens och skolans arbete på detta område.