Uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), ska under 2016 genomföra en fördjupad analys av idrottsrörelsens barn och ungdomsverksamhet.